De werken van Nietzsche

Op deze pagina geven we een overzicht van het werk van Nietzsche. De pagina is gemaakt ter ondersteuning van de studie van Roland Barthes.

Gepubliceerde Boeken

Paul van Tongeren deelt het werk van Nietzsche in vier perioden in. Hierin verschenen de volgende boeken:

1e periode
1872 Die Geburt der Tragödie
1876 Unzeitgemässe Betrachtungen I-IV 1873-1976
            I. David Strauss der Bekenner und Schriftsteller
            II. Vom Nutzen und nachteil der Historie für das Leben
            III. Schopenhauer als Erzieher
            IV. Richard Wagner in Bayreuth

2e periode (1876-1881) - De wandelboeken
1978 Menschliches Allzumenschliches I
1879 Vermischte meinungen und Sprüche*
1880 Der Wanderer und sein Schatten*
* In 1886 samengevoegd met Menschliches, alzumenschliches, zweiter band
1881 Morgenröte

3e periode (1881-1887)
1882 Die fröhliche Wissenschaft (nieuwe, uitgebreide editie: 1886)
1885 Also sprach Zarathustra I-IV 1883-1885
1886 Jenseits von Gut und Böse
1887 Zur Genealogie der Moral

4e periode (vanaf eind 1887)
1888 Der Fall Wagner
1888 Götzen-Dämmerung
1889 Dionysus-Dithyramben (gedichten)
1889 Nietzsche contra Wagner

1889 Der Antichrist (gepubliceerd 1895)
1889 Ecce Homo (gepubliceerd 1908)


Nagelaten schriften en fragmenten

Nachgelassene Schriften 1870-1873

De nagelaten schriften zijn bij mijn weten voor het eerst gepubliceerd in de verzamelden werken uit 1920 (Gesammelte Werke, de Musarion editie). Ze zijn opgenomen in band 6.

Die vormde de basis voor de Franse vertaling??: Le livre du Philosophe, vertaling A. Kremer-Marietti, 1969.

De andere vertalingen volgen, naar ik aanneem de standaard editie.
Engels: Nietzsche, philosophy and truth. Selections from Nietsche's notebooks of the early 1870's vertaling D. Breazeale 1979 (herdruk 1999)
Nederlands: Waarheid en cultuur, een keuze uit het vroege werk , Boom 1983 (bloemlezing) De nagelaten schriften bestaan uit de volgende teksten:

 • 1870 Zwei öffentliche Vorträge über die griechische Tragoedie.[KSA1 512]
  - Erster Vortrag. Das Griechische Musikdrama [KSA1 515]
  - Zweiter Vortrag Socrates und die Tragödie [KSA1 532]
 • 1870 Die dionysische Weltanschauung [KSA1 553]
 • 1870 Die geburt des tragischen Gedankens [KSA 581]
 • 1871 Socrates und die griechische Tragödie  [KSA1 603]
 • 1872 Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten [KSA1 64]1
              Vortrag I- VI lezing 1*
 • 1872 Fünf Vorreden zu fünf ungeschriebenen Büchern [KSA1 753] *
  - 1 Ueber das Pathos der Wahrheit.
  - 2 Gedanken über die Zukunft unserer Bildungsanstalten.
  - 3 Der griechische Staat.
  - 4 Das Verhältniss der Schopenhauerischen Philosophie  zu einer deutschen Cultur.
  - 5 Homer’s Wettkampf.
 • 1873 Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen [KSA1 800] *
 • 1873 Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne [KSA1 873] *
 • Mahnruf an die Deutschen 
1922 Das Philosophenbuch, Volume 6 van Gesammelte Werke Musarion Verlag bevat de volgende nagelaten schriften:
 • Vorarbeiten zu einer Schrift über den Philosophen (1872/73, 1875)
 • I. Aus dem Herbst und Winter 1872
  - „Der letzte Philosoph". „Der Philosoph. Betrachtungen über den Kampf von Kunst und Erkenntniss"
 • II. Pläne aus dem Frühjahr 1873
  - „Der Philosoph als Arzt der Cultur"
 • III. Aus dem Sommer 1873
  -1. Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne
  - 2. Disposition zu den weiteren Theilen
  - 3. Entwürfe
 • IV. Letzte Arbeiten aus dem Jahre 1875
  - „Wissenschaft und Weisheit im Kampfe"

Nagelaten fragmenten:

De nagelaten fragmenten zijn afzonderlijk gepubliceerd in Der wille zur macht en in de verzamelde werken (standaard editie)

 • 1901 Der Wille zur Macht - verzorgd door Elisabeth Förster-Nietzsche en Peter Gast. In 1906 verscheen een 2e fors uitgebreide editie. In 1911 werd deze editie opgenomen als band 15 en 16 van de zogenoemde Großoktavausgabe van Nietzsches werken (Leipzig: Kröner). (microfilm band 15 online)
  De editie van 1911 is de basis voor de Engelse vertaling Will to Power van Walter Kaufman, 1967
  De editie van 1901 was de basis voor de Frans vertaling La Volonté de Puissance. Essai d'une transmutation de toutes les valeurs (Etudes et fragments) van Henri Albert, Mercure de France, 1903
  De editie van 1906?? was ook de basis van de Engelse vertaling van Anthony M. Ludovici (vol I en vol II), opgenomen in The complete works of Nietzsche onder redactie van Oscar Levy uit 1909 (Band 14 en 15).
  NB Bovengenoemde edities van Der Wille zur Macht zijn zeer omstreden. Zie o.a. Mazzino Montinari “La Volonté de Puissance” n'existe pas. online
 • 1935 Der Wille zur macht: Versuch einer Umwertung aller Werte - editie Friedrich Wurzbach
  Deze vertaling is de basis van de Fanse vertaling La Volonté de Puissance Tome I et Tome II van Geneviève Bianquis, Gallimard 1935/1937, 1947/1948, Herdruk Collection Tel (n° 259), 1995 Tome I ISBN: 9782070742165, Tome II ISBN: 9782070742172
 • Nachlass, editie Giorgio Colli et  Mazzino Montinari (de huidige standaard)
  Nagelaten fragmenten 1869-1889.
  Basis voor de Franse vertaling Œuvres philosophiques complètes I - XIV, Gallimard 1971-1997
  Basis voor de Nederlandse vertaling Nagelaten fragmenten deel 1-7, SUN 2001 - 2007

Verzameld werk

 • 1980 Sämtliche Werke, Giorgio Colli en Mazzino Montinari editie: Kritische Studienausgabe (KSA) in 15 Bänden de Gruyter ISBN13: 978-3-423-59044-0 Studieuitgave van de Kritische Gesamtausgabe 1967-1977 *
 • 1967. Kritische Gesamtausgabe von Giorgio Colli und Mazzino Montinari de Gruyter (Duits)
 • 1956. Werke in drei Bänden, editie Karl Schlechta Carl Hanser Verlag, editie 1999 ISBN 9783446108172
 • 1920. Gesammelte Werke, de Musarion editie Musarion Verlag online

Nietzsche in Parijs

Ik wil hier twee momenten noemen:

 • de jaren dertig-veertig met als centrale figuur Bataille
 • de jaren zestig met als centrale figuren: Deleuze, Klossowski

Belangrijke gebruikte vertalingen jaren zestig:

 • La Volonté de puissance, vertaling Geneviève Bianquis (Wurzbach editie), vertaling van (deel) Nagelaten fragmenten
 • La Gaya Scienza, vertaling Pierre Klossowsky, 1956
 • Le livre du philosophe, vertaling A. Kremer-Marietti, vertaling van Das Philosophebuch (vroege geschriften met o.a Over waarheid en leugen in buitenmorele zin)

Belangrijke studies jaren zestig / begin '70:

 • Bataille, George (1946) Sur Nietzsche
 • Deleuze, Gilles (1962), Nietzsche et la Philosophie
 • Deleuze, Gilles (1965), Nietzsche
 • Deleuze Gilles red. (1966) Cahiers de Royaumont. Nietzsche
 • Heidegger, Nietzsche I et II
 • Irigaray, Luce (1973). Amante marine: de Friedrich Nietzsche
 • Klossowski, Pierre (1963) Un si funest desir: sur quelques thèmes fondamentaux de la "Guya Scienza" de Nietzsche
 • Klossowski, Pierre (1969) Nietzsche et le cercle vicieux
 • Kofman, Sarah (1972) Nietzsche et la métaphore
 • Kremer-Marietti, A. (1972). L' homme et ses labyrinthes: Essai sur Friedrich Nietzsche
 • Wahl, Jean (1959) collegereeks La pensée philosophiue de Nietzsche des années 1885-1888

Online bronnen

Nietzsche Source
Bevat:
Studia Nietzscheana – International and Multilingual Journal of Nietzsche Studies.
Digitale Kritische Gesamtausgabe – Digital version of the German critical edition of the complete works of Nietzsche edited by Giorgio Colli and Mazzino Montinari.
Digitale Faksimile-Gesamtausgabe – Facsimile reproduction of the entire Nietzsche archive.

Literatuur

Zie de pagina literatuur over Nietzsche voor een (beperkt) overzicht.

 

Hieronder kunt u ook een selectie maken van de verschillende vertalingen door een van de drie volgende taalgebieden te selecteren (Nederlands, Engels en Frans). Het overzicht van Engelse en Franse vertalingen is beperkt.


Boeken 1 tot 10 van de 73

NIETZSCHE, Friedrich (1940). (Der Wille zur macht, editie Friedrich Wurzbach) Das Vermächtnis Friedrich Nietzsche: Versuch einer neuen Auslegung allen Geschehen und einer Umwertung aller Werte, aus dem Nachlass und nach den Intentionen Nietzsche geordnet (Duits)
Verlag Anton Puset. Dünndruck-Ausgabe dtv-bibliothek 'Umwertung aller werte' 1969, 1977 ISBN 3423060794

Meer informatie...

NIETZSCHE, Friedrich (2011). Afgemat als een eendagsvlieg bij avond: Een selectie uit de brieven 1858-1879
De Arbeiderspers
ISBN13: 978-9029582377 (Nederlands)
vertaling van Briefwechsel: Kritische Gesamtausgabe KGB - red. Colli und Montinari door Hans Driessen*

NIETZSCHE, Friedrich (2007). Afgodenschemering.
De Arbeiderspers
ISBN13: 978-9029565004 (Nederlands)
vertaling van Götzen-Dämmerung door Hans Driessen
Nietzsche-bibliotheek *

NIETZSCHE, Friedrich (1983). Afgodenschemering: of Hoe je met de hamer filosofeert
Het Wereldvenster
ISBN10: 9029396911 (Nederlands)
vertaling van Götzen-Dämmerung door M. Weyembergh
Reeks Dixit. Ook uitgegeven door Arbeiderspers ISBN 90-295-3151-7 (1997, Nietzsche bibliotheek), ISBN 978-90-295-6500-4 uitgave 2007 *

NIETZSCHE, Friedrich (1941). Aldus sprak Zarathoestra: Een boek voor allen en voor niemand
Wereldbibliotheek (Nederlands)
vertaling van Also sprach Zarathustra door P. Endt en H. Marsman
Oorspr. uitgave 1905. Ook door Boom uitgegeven ISBN 90-535-2283-2 (dec 2000), 90-850-6210-1 (maart 2006) *

NIETZSCHE, Friedrich (1921). Aldus sprak zarathustra: Een boek voor allen en niemand (Nederlands)
vertaling van Also sprach Zarathustra door L.S.A.M. von Römer
derde druk Amsterdam S.L. van Looy *

Meer informatie...

NIETZSCHE, Friedrich (1885). Also sprach Zarathustra I-IV: Ein Buch für Alle und Keinen. (Duits)

NIETZSCHE, Friedrich (1973). De antichrist: Vloek over het christendom
De Arbeiderspers (Nederlands)
vertaling van Der Antichrist door Pé Hawinkels
Reeks Synopsis. Ook als ISBN 90 295 3665 9 (1997, Nietzsche bibliotheek) *

NIETZSCHE, Friedrich (2003). De antichrist.
De Arbeiderspers
ISBN13: 978-9029536653 (Nederlands)
vertaling van Der Antichrist door Pé Hawinkels en Michel van Nieuwstadt
Nietzsche-bibliotheek *

NIETZSCHE, Friedrich (1991). De draagbare Nietzsche
Prometheus
ISBN10: 9053330348 (Nederlands)
vertaling van bloemlezingen Nietzsche door Elza van Nierop
Samenstelling R.J. Hollingdale *

Boeken 1 tot 10 van de 73


colofon | cookies | afkortingen