Op deze site treft u de integrale vertaling van Le plaisir du texte van Roland Basrthes aan. Het plezier van de tekst is opgedeeld in 47 alfabetisch gerangschikte paragrafen of secties. Barthes noemt ze ook wel figuren. Deze figuren bestaan ieder weer uit een of meerdere fragmenten.

Ik heb deze fragmenten als leidraad genomen en voor ieder fragment is een webpagina gemaakt.

Per fragment kunt u door de vertaling bladeren. Hieronder kunt u een keuze maken uit een van de figuren van Het plezier van de tekst.

Kies een fragment:

U kunt ook de complete vertaling het plezier van de tekst - 1986 in pdf formaat raadplegen.

Inleiding

Medio jaren 80 vatte ik het idee op om een annotatie bij Het plezier van de tekst te schrijven. In mijn werkzame leven ging ik een ander pad op en het idee bleef liggen. Vijftien jaar later, aan het begin van de 21e eeuw, pakte ik het idee weer op en ontdekte dat er al een prachtige annotatie bestond. Die van Armine Kotin Mortimer in The Gentlest Law. Zij is emeritus hoogleraar Frans en Italiaans aan de Universiteit van Illinois. Deze universiteit geeft op haar website een korte introductie van Armine Kotin Mortimer.

In 1989 publiceerde zij The gentlest law: Roland Barthes's The Pleasure of the Text (het boek is uitverkocht en in Nederland voor zover ik weet alleen te vinden in de Universiteitsbibliotheek van Leiden en ook na een donatie door Mortimer in de Letterenbibliotheek van de Universiteit Utrecht). Bij ieder van de fragmenten van het Plezier van de Tekst plaatst zij een kort commentaar en geeft vervolgens een "intertekst" (in totaal 285). Het boek bevat een introductie die een uitstekende inleiding op Het plezier van de tekst vormt. Ik heb met de welwillende toestemming van Armine Mortimer de vrijheid gekregen deze inleiding hier in zijn geheel te presenteren.

Mede op basis van haar boek begon ik enkele paragrafen uit het Plezier van de Tekst te voorzien van annotaties.

Mijn werk stuurde me wederom al snel een ander pad op en nu, bijna twintig jaar later, anno 2019, pak ik de draad weer op. Om ditmaal tot de ontdekking te komen dat er een tweede uitgebreid commentaar is geschreven. Ottmar Ette maakte een nieuwe Duitse vertaling voorzag die van een uitgebreid commentaar.

Er zijn vele manieren om Het plezier van de tekst te doorkruisen. Ik zal hierbij dankbaar gebruik maken van bovengenoemde twee studies.

Ik presenteer nu de annotaties die ik begin deze eeuw schreef. Binnenkort zal ik gaan werken aan nieuwe annotaties. De annotaties zijn voorzien van mijn door SUN gepubliceerde Nederlandse vertaling uit 1986.

In de annotaties wordt zo nodig ook ingegaan op vertaalproblemen.

De annotaties van mijzelf, Mortimer en andere bronnen zullen stapsgewijs aan de paragrafen op deze site worden toegevoegd. Het is een work in progress. Sommige annotaties hebben nog de status van werkaantekeningen, anderen zijn meer uitgekristalliseerd. Het merendeel ontbreekt nog geheel. De voortgang zal gestaag maar traag zijn.

work in progress


colofon | cookies | afkortingen